PRÒXIMES COLÒNIES

Colònies d'Estiu 2024

De l'1 al 7 de Juliol

(Clica per obtenir més informació)

Les nostres Colònies - En què consisteixen?

Les colònies de La Porta Màgica es poden resumir en quatre conceptes clau: natura, convivència, diversió i fantasia. El nostre objectiu principal en aquestes colònies és aprendre a conviure com una petita comunitat dins de l'entorn natural que ens envolta. Per enriquir pedagògicament els nostres dies, creem un fil conductor de fantasia i organitzem activitats, jocs i dinàmiques de lleure que promouen la motivació, la confiança i la comoditat dels infants durant la seva estada.

El fet que les nostres colònies es basin en petits grups és fonamental per crear un ambient segur, acollidor, participatiu i flexible. Valorem aquesta característica com a essencial. A més, seguim els ideals de la nostra entitat mitjançant una baixa ràtio de monitors (una monitora per cada set infants), garantint així una atenció personalitzada i adequada a les necessitats dels nostres participants.

Mitjançant les activitats diàries, els jocs i les dinàmiques que duem a terme durant les colònies, treballem els nostres ideals com la diversitat, la sostenibilitat, el feminisme i l'esperit crític. Aquest enfocament ens permet educar en valors d'una manera efectiva i positiva.

EIX D'ANIMACIÓ

L'eix d'animació és la història que es desenvolupa al llarg dels dies de les colònies. A través de personatges únics i plens de màgia, es plantegen reptes i objectius per aconseguir una meta compartida. Aquesta narrativa captivadora actua com una poderosa eina de motivació que impulsa la participació entusiasta en les diferents activitats quotidianes.

JOCS I ACTIVITATS

Durant les nostres colònies, les activitats són una part essencial de l'experiència. Estàn dissenyades per proporcionar una jornada plena amb activitats de matí, tarda i nit que es relacionen amb l'eix d'animació. Ofrem una àmplia varietat d'activitats que abracen la diversió, el treball en equip i el desenvolupament personal. La nostra oferta d'activitats inclou jocs cooperatius que promouen la col·laboració, competicions saludables que fomenten l'esperit competitiu positiu, tallers manuals que estimulen la creativitat, jocs de pistes que posen a prova les habilitats deductives, jocs d'enginy que desafien la ment i gimcanes que combinen diversió i aventura.

ESPAIS LLIURES

En diferents moments del dia, reservem temps per als espais lliures, on preparem diversos racons que ofereixen als infants l'oportunitat de moure's lliurement i triar les seves activitats preferides. Aquests racons inclouen àrees com el de les cabanes, destinat a la construcció i l'exploració; la zona de relaxació, ideal per a moments de tranquil·litat; l'espai de jocs de taula, que promou l'entreteniment compartit; l'àrea de circ, que fomenta les habilitats físiques i l'expressió artística; el racó de joc simbòlic, on es potencien la imaginació i la narrativa; l'espai de creació lliure, que estimula la inventiva i l'artesania; i finalment, el racó de joc lliure a l'aire lliure, que convida els infants a explorar els voltants de la casa amb els seus jocs. Aquests espais lliures estan equipats amb instruments musicals que afegeixen una dimensió musical, creant un ambient tranquil i enriquidor que acompanya les activitats i les interaccions dels infants.

CREACIÓ LLIURE

Disposem d'un espai dedicat a la creació lliure, un lloc equipat amb una àmplia varietat d'eines i instruments creatius, així com una àmplia col·lecció de materials reciclats. L'objectiu fonamental d'aquest espai és fomentar la creativitat dels infants, donant-los l'oportunitat d'expressar-se lliurement mitjançant les seves capacitats imaginatives. Aquí, no hi ha restriccions ni directrius que condicionin les seves decisions creatives. Les creacions que emergeixen d'aquest espai poden abastar un ampli ventall, des de retaules de fusta personalitzats amb els seus noms fins a castells de cartó destinats als éssers minúsculs del bosc. Aquesta llibertat de creació fomenta l'autonomia, la imaginació i la confiança dels infants, encoratjant-los a donar vida a les seves idees sense límits ni restriccions imposades.

DINÀMIQUES DE GRUP

Les dinàmiques de grup són un element fonamental per promoure la convivència i crear una comunitat d'aprenentatge harmoniosa. Aquestes dinàmiques abasten una àmplia gamma d'activitats destinades a fomentar la cohesió grupal, organitzar els serveis de convivència com ara els torns per posar la taula o netejar el menjador després dels àpats, facilitar reflexions abans d'anar a dormir i promoure debats sobre temes rellevants relacionats amb els valors de les colònies.

CONNECTAR AMB LA NATURA

La connexió amb la natura durant les nostres colònies implica experimentar i valorar l'entorn natural que ens envolta de manera respectuosa i apreciativa. Aquesta connexió es manifesta mitjançant activitats com una excursió pels voltants, oferint als participants l'oportunitat de connectar amb la bellesa i la riquesa de la natura. Durant aquestes excursions, fomentem la consciència ambiental i el respecte pel medi ambient, inspirant als joves a cuidar i preservar el món natural mentre gaudeixen d'una experiència enriquidora a la natura.